Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Fiep Westendorp

Fiep Westendorp
Fiep Westendorp (1916-2004) là một nữ họa sĩ người Hà Lan đã khẳng định tên tuổi mình qua những bức tranh minh họa hai nhân vật Jip và Janneke được xuất bản trên tờ báo Het Parool từ năm 1952-1957.

Tác Phẩm Của Fiep Westendorp

Tất cả tác phẩm
Annie M.G. Schmidt, Fiep Westendorp
36.000 đ
Annie M.G. Schmidt, Fiep Westendorp
36.000 đ
Annie M.G. Schmidt, Fiep Westendorp
36.000 đ
Annie M.G. Schmidt, Fiep Westendorp
36.000 đ
Annie M.G. Schmidt, Fiep Westendorp
36.000 đ

Các tác giả khác