Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

J. C. Michaels

J. C. Michaels

Tác giả J. C. Michaels là nhà văn người Mỹ, hiện sinh sống và theo đuổi sự nghiệp viết văn tại Đông Nam Á.

Tác Phẩm Của J. C. Michaels

Tất cả tác phẩm

Các tác giả khác