Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Thay mẹ cha gánh vác sơn hà

-10%
Thay mẹ cha gánh vác sơn hà
Mã Kim Đồng: 
5181110020014
Mã ISBN: 
978-604-2-09941-7
Khuôn Khổ: 
12x17 cm
Số trang: 
124
Ngày phát hành: 
16/04/2018
Giá bìa: 26.000đ
Giá bán: 23.400đ

Giới thiệu tác phẩm

Những bài viết nói về lòng nhân, điều thiện, về tình yêu với gia đình, những vẻ đẹp dung dị trong cuộc sống, truyền cảm hứng để các bạn trẻ cố gắng học tập, sải cánh muôn phương rồi trở về dựng xây quê hương đất nước.

Bình luận

Sách cùng tác giả

Đoàn Công Lê Huy
25.200đ
Đoàn Công Lê Huy
22.500đ
Đoàn Công Lê Huy
27.000đ
Đoàn Công Lê Huy
20.700đ

Sách cùng bộ

Đoàn Công Lê Huy
25.200đ
Trương Huỳnh Như Trân
25.200đ
Võ Thu Hương
22.500đ
Lê Anh Nguyên
20.700đ
Đoàn Công Lê Huy
22.500đ
Đoàn Công Lê Huy
20.700đ
Lê Thúy Hà
20.700đ
Ngô Thị Phú Bình
34.200đ
Đoàn Công Lê Huy
27.000đ

Sách cùng thể loại

Viết Linh
32.400đ
Phạm Đình Ân
63.000đ
Hồ Anh Thái
88.200đ
Võ Thu Hương
20.700đ
-10%
Nhiều tác giả
180.000đ
Hoàng Bình Trọng 
36.000đ
Nguyễn Đình Tú
18.000đ
Nguyên Hồng
22.500đ
Vũ Hùng
21.600đ
Vũ Hùng
18.000đ
Nhiều tác giả
26.100đ
Ngô Thị Phú Bình
34.200đ
Phạm Ngọc Tiến
31.500đ
Nguyễn Quỳnh
32.400đ
Thòi gian cập nhật: 
2018-04-24 05:15:16