Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Trần Văn Lưu

Trần Văn Lưu
Nhà nhiếp ảnh Trần Văn Lưu (1917 - 2003) được biết đến là “Người khắc ghi lịch sử văn nghệ kháng chiến”. Ông tham gia kháng chiến ngay từ buổi đầu và bắt đầu chụp hình, ghi lại hình ảnh các văn nghệ sĩ từ khi Hội Văn nghệ Việt Nam ra đời.

Tác Phẩm Của Trần Văn Lưu

Tất cả tác phẩm
Nguyễn Huy Thắng, Trần Chính Nghĩa, Trần Văn Lưu
252.000 đ

Các tác giả khác